”Vores kerneopgave er at udvikle trygge, nysgerrige og livsduelige børn i tæt samarbejde med forældrene”

TRYGHED

Hvad forstår vi ved tryghed?

”Tryghed er, når barnet oplever genkendelighed og forudsigelighed samt anerkendes for den man er, så barnet tør udfolde sig og ”erobre” sin livsverden.”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle tryghed?

 • Vi skal hilse, kunne børnenes navne og være imødekommende når vi møder barnet

 • Vi skal være i børnehøjde og skabe tryghed ved genkendelighed og gentagelser

 • Vi skal se, høre og forstå barnet, og til kendegive barnets signaler.

 • Huske den fysiske kontakt til barnet

 • Opsætte tydelig rammer barnet kan navigere i

NYSGERRIGHED

Hvad forstår vi ved nysgerrighed?

”Nysgerrighed er, når vi hos barnet ser både tryghed og mod nok til at udforske sin livsverden, ved at være interesseret, observerende og stille opklarende spørgsmål”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle nysgerrighed?

 • Vi skal støtte op om børnenes initiativer

 • Vi skal kommunikere på barnets initiativ

 • Vi skal være rumlige og nærværende

 • Vi skal opdele børn i mindre grupper, så børnene har mulighed for at imitere hinanden

 • Vi skal tilsidesætte egne grænser ift. barnet nysgerrighed, se på udviklingspotentiale hos barnet

 • Vi skal fange barnets interesse og bygge videre på det

LIVSDUELIGHED

Hvad forstår vi ved at være livsduelig?

”Livsduelighed er at have selvværd og selvtillid nok til at mestre de sociale kompetencer der skal til for at være et rummeligt og hjælpsomt menneske (samfundsborger)”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle livsduelige børn?

 • At vi igennem pædagogiske aktiviteter udvikler og styrker barnets selvhjulpenhed

 • Vi vil understøtte, anerkende, opmuntre og guide børnene.

 • Vi fejre deres succeser

 • At vi udfordrer barnet så de udvikler mod til at møde verden

FORÆLDRESAMARBEJDE

Hvad forstår vi ved et godt forældresamarbejde?

”Forældresamarbejde er når der er gensidig tillid, tryghed og respekt, som giver plads til mangfoldighed, og hvor vi kommunikerer og samarbejder imødekommende”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle forældresamarbejdet?

 • Alt starter med et ”hej”

 • Vi skal være imødekommende overfor forældrene når de kommer

 • En gensidig lyst til at skabe et godt samarbejde omkring barnets hverdag og udvikling

 • Ærlig og åben kommunikation

 • Arrangere forældrearrangementer for bedre kendskab til hinanden

 • Være bevidste om at udviklingen af barnet sker i tæt samarbejde med forældre

 • Forældre er eksperter på eget barn