”Vores kerneopgave er at udvikle trygge, nysgerrige og livsduelige børn i tæt samarbejde med forældrene”

TRYGHED

Hvad forstår vi ved tryghed?

”Tryghed er, når barnet oplever genkendelighed og forudsigelighed samt anerkendes for den man er, så barnet tør udfolde sig og ”erobre” sin livsverden.”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle tryghed?

 • Vi skal hilse, kunne børnenes navne og være imødekommende når vi møder barnet

 • Vi skal være i børnehøjde og skaber tryghed ved genkendelighed og gentagelser

 • Vi skal se, høre og forstå barnet, og til kendegive barnets signaler.

 • Huske den fysiske kontakt til barnet

 • Opsætte tydelig rammer barnet kan navigere i

Hvordan ser vi, at et barn er trygt i hverdagen?

 • Ved at barnet udforsker sine omgivelser

 • Ved at barnet udtrykker sig følelsesmæssigt

 • Ved at barnet prøver grænser af

 • Ved at vi forstår barnets behov

 • Ved at barnet viser mod og prøver noget nyt

 • Ved at barnet glæder kan genkende i dag og glæde sig til i morgen

NYSGERRIGHED

Hvad forstår vi ved nysgerrighed?

”Nysgerrighed er, når vi hos barnet ser både tryghed og mod nok til at udforske sin livsverden, ved at være interesseret, observerende og stille opklarende spørgsmål”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle nysgerrighed?

 • Vi skal støtte op om børnenes initiativer

 • Vi skal kommunikere på barnets initiativ

 • Vi skal være rumlige og nærværende

 • Vi skal opdele børn i mindre grupper, så børnene har mulighed for at imitere hinanden

 • Vi skal tilsidesætte egne grænser ift. barnet nysgerrighed, se på udviklingspotentiale hos barnet

 • Vi skal fange barnets interesse og bygge videre på det

Hvordan ser vi, at et barn er nysgerrig i hverdagen?

 • At barnet tager initiativ til aktivitet

 • At barnet viser opmærksomhed på deres omgivelser

 • At barnet prøver grænser af. Egne og andres

 • At barnet står og observerer og viser tegn på interesse i situationen

 • At barnet udviser nysgerrighed som et tegn på tryghed

LIVSDUELIGHED

Hvad forstår vi ved at være livsduelig?

”Livsduelighed er at have selvværd og selvtillid nok til at mestre de sociale kompetencer der skal til for at være et rummeligt og hjælpsomt menneske (samfundsborger)”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle livsduelige børn?

 • At vi igennem pædagogiske aktiviteter udvikler og styrker barnets selvhjulpenhed

 • Vi vil understøtte, anerkende, opmuntre og guide børnene.

 • Vi fejre deres succeser

 • At vi udfordrer barnet så de udvikler mod til at møde verden

Hvordan ser vi, at et barn agerer livsdueligt?

 • Ved at barnet tager del i, og forstår hverdagen i institutionen

 • Ved at se barnet hjælpe andre

 • Ved at barnet kan skabe relationer og indgå i fællesskabet

 • Ved at barnet kommer igennem den modgang det møder

 • Ved at barnet oplever succes på trods af modgang

FORÆLDRESAMARBEJDE

Hvad forstår vi ved et godt forældresamarbejde?

”Forældresamarbejde er når der er gensidig tillid, tryghed og respekt, som giver plads til mangfoldighed, og hvor vi kommunikerer og samarbejder imødekommende”

Hvordan skal vi som voksne agere, hvis vi ønsker at udvikle forældresamarbejdet?

 • Alt starter med et ”hej”

 • Vi skal være imødekommende overfor forældrene når de kommer

 • En gensidig lyst til at skabe et godt samarbejde omkring barnets hverdag og udvikling

 • Ærlig og åben kommunikation

 • Arrangere forældrearrangementer for bedre kendskab til hinanden

 • Være bevidste om at udviklingen af barnet sker i tæt samarbejde med forældre

 • Forældre er eksperter på eget barn

Hvordan ser vi, at vi har et godt forældresamarbejde?

 • Ved at forældrene viser interesse for institutionen og for medarbejderne

 • Ved at forældrene er trygge ved os og kan inddrage os om udfordringer og undren ift barnet og institutionen

 • At der er tillid til at kommunikere ærligt