Forældresamarbejde

I er vores primære samarbejdspartnere

Der skal være et tæt og ligeværdigt samarbejde om jeres barns udvikling og trivsel. Vi skal møde hinanden med åbenhed, imødekommenhed og vi skal være lyttende overfor hinanden. Vi har fokus på den gode dialog. Der skal være rum til at kunne stille og modtage kritiske spørgsmål.

I løbet af året bliver der holdt forældremøder og andre sociale arrangementer. Læs mere i vores årshjul i menuen til venstre.