Forældre

I er vores primære samarbejdspartnere.

Der skal være et tæt og ligeværdigt samarbejde om jeres barns udvikling og trivsel. Vi skal møde hinanden med åbenhed, imødekommenhed og vi skal være lyttende overfor hinanden. Vi har fokus på den gode dialog. Der skal være rum til at kunne stille og modtage kritiske spørgsmål.

I løbet bliver der holdt forældremøder og andre sociale arrangementer. Læs mere i vores årshjul i nedenstående dokument.

Er du kommende forældre, så læs mere under punktet Opstart og Overgange, hvor du kan finde forskellige guides.